MVA

Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados uzavřela smlouvu o poskytování právních služeb s klientem České aerolinie a.s.

Od v

Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados uzavřela smlouvu o poskytování právních služeb s klientem České aerolinie a.s., kterému bude poskytovat právní služby spojené se zastoupením před Agencia Estatal de Seguridad Aérea – obdoba Úřadu pro civilní letectví.