JUDr. Václav Vlk
Partner zakladatel

praha@moreno-vlk.eu
+420224818736
Jazyky: Český, španělský, anglický a ruský jazyk
Místo působení: Madrid, Praha, Bratislava

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení studií působí stále v advokacii. Zaměřuje se zejména na přípravu procesních strategií pro klienty, zejména věcech odpovědnostních vztahů, náhrady škody vůči státu, ve sporech týkajících se obchodních společností a jejich vnitřních poměrů, nekalé soutěže, arbitrážních řízeních, věnuje se občanském právu, ochraně osobnosti, dědictví a rodinnému právu. V trestním právu se věnuje zejména obhajobě v hospodářských trestných činech a trestných činech veřejných činitelů. Vede též spory či obhajoby ve španělských zemích. Publikační činnost v odborném a denním tisku. Člen Odvolací kárné komise ČAK. Předseda výboru pro vnější vztahy České advokátní komory v letech 2005 až 2017. Zakládající člen Unie obhájců ČR, člen prezidia Unie obhájců ČR.

Získané ceny


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo a česká firma na mezinárodních trzích


Právnická firma roku 2018
Kategoria: Velmi doporučovaná firma

Právnická firma roku 2017
Kategoria: Velmi doporučovaná firma

Právnická firma roku 2016
Kategoria: Velmi doporučovaná firma


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo, sportovní právo


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo, sportovní právo a česká firma na medzinárodních trzích

Velmi doporučovaná kancelář
v oboru sportovní právo
Patříme
Podporujeme
spolupracujeme
PRAHA
Moreno Vlk & Asociados

Sokolovská 22
186 00 Praha 8
Česká republika


tel/fax: +420 224 818 736-7
mov: +420 777 707 768
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
©2009 - 2021 Moreno Vlk & Asociados
Vývoj a design: jgr | dgr
26-02-2021 20:24:36