Začátek | Právní služby
PRÁVNÍ SLUŽBY
V České republice se specializujeme na

• Procesní zastupování v občanských, obchodních, rodinných a trestních věcech a správních řízeních.
• Komplexní vedení sporu včetně přípravy a zajištění důkazů a mediálního zastoupení.
• Odpovědnost a náhradu škody při plnění smluv, insolvenčních řízeních, odpovědnost statutárních orgánů a externích správců společností.
• Kontrolu smluvní agendy se zaměřením na prevenci a přípravu na potencionální soudní spory.
• Majetkové vztahy k nemovitostem a movitostem, obchodním podílům a vztahy jejich spoluvlastníků.
• Právní vztahy v souvislosti s hospodářskou soutěží, veřejnými zakázkami, konkurenční vztahy.
• Zastupování příslušníků stavu soudcovského, notářského, státních zástupců a advokátního ve všech typech řízení.
• Rodinné právo a vypořádání SJM, dědictví.
• Trestné činy hospodářské a veřejných činitelů.


Španělské právní poradenství

Jsme specialisty ve Španělském království, Česku a na Slovensku na zastoupení ve Španělském království a Latinské Americe a to zejména v oblasti vymáhání pohledávek, náhrady škody, pojistných událostí, nemovitostí a dědictví, rodinného práva, trestního práva a práva obchodních společností.

Služby pro korporátní klientelu a veřejné subjekty(poskytované pouze na doporučení)

Pro korporátní klientelu poskytujeme komplexní portfolio právních služeb, které vychází z tradičního právního poradenství, smluvní prevence a předcházení vzniku sporů s důrazem na odstranění rizik pro statutární orgány společnosti, v rozsahu plně odpovídajícímu středoevropskému spektru požadovaných služeb, jakož i organizačním a servisním službám běžně poskytovaným ve Španělském království. Naše obchodní oddělení poskytuje služby pouze omezenému počtu klientů, s důrazem na individuální přístup a preferenci česko/španělských přeshraničních služeb.

• Smluvní agenda obchodní, smluvní agenda občanská, pracovněprávní vztahy.
• Právní vztahy společností, společníků, odpovědnostní vztahy statutárních orgánů.
• Sporná agenda - civilní, obchodní, pracovní zastupování v rozhodčích řízeních.
• Správní agenda, včetně zastupování ve správním soudnictví a zastupování před správcem daně.
• Finanční a ekonomická agenda.
• Development – správní, organizační a technické řízení stavebních projektů klientů (výstavby a provozy hotelů, výrobních závodů, provozů a dalších projektů).
• Veřejné zakázky a veřejné soutěže.
• Compliance, due diligence, trestní aspekty podnikání, GDPR
• Zprostředkování, vyjednávání a uzavírání obchodních smluv.
• Daňové poradenství.
• Mzdová a účetní agenda.
• Spolupráce se Španělsko - českou obchodní komorou a Španělsko - slovenskou obchodní komorou . Česko-portugalskou obchodní komorouZískané ceny


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo a česká firma na mezinárodních trzích


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo a česká firma na mezinárodních trzích


Právnická firma roku 2018
Kategoria: Velmi doporučovaná firma

Právnická firma roku 2017
Kategoria: Velmi doporučovaná firma

Právnická firma roku 2016
Kategoria: Velmi doporučovaná firma


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo, sportovní právo


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo, sportovní právo a česká firma na medzinárodních trzích

Velmi doporučovaná kancelář
v oboru sportovní právo
Patříme
Podporujeme
spolupracujeme
PRAHA
Moreno Vlk & Asociados

Sokolovská 22
186 00 Praha 8
Česká republika


tel/fax: +420 224 818 736-7
mov: +420 777 707 768
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
©2009 - 2021 Moreno Vlk & Asociados
Vývoj a design: jgr | dgr
30-07-2021 03:44:42