MVA

Daňové úroky z prodlení – Španělsko

Od v

S účinností od 11. července 2021 se mění koncept úrokové sazby prodlení. Úroková sazba pro případy, kdy plátce daňový dluh zaplatí bez předchozí výzvy, je nižší, nicméně na rozdíl od dřívější úpravy nenáleží za čtvrtletí, resp. pololetí, ale měsíc. Sazba úroku z prodlení za první měsíc prodlení činí 1 % a za každý následující měsíc od okamžiku splatnosti se o další procento zvyšuje. Po uplynutí 12 měsíců činí úrok z prodlení 15 %.

Zpožděná platba za:      Nový zákonPředchozí zákon
1 měsíc1 %5% První 3 měsíce od splatnosti
2 měsíce2 %
3 měsíce3 %
4 měsíce4 %10% Od 3 do 6 měsíců od splatnosti
5 měsíců5 %
6 měsíců6 %
7 měsíců7 %  15% Od 6 do 12 měsíců od  splatnosti
8 měsíců8 %
9 měsíců9 %
10 měsíců10 %
11 měsíců11 %
12 měsíců12 %
Od 12 měsíců15 %20% úroku na víc

Tento nový režim je použitelný na úroky z prodlení požadované před 11.7.2021 vždy za podmínky, že k tomuto datu ještě nebyly přiznány pravomocně a použití nové úpravy je pro plátce příznivější.