MVA

José Julio Moreno Baena byl oceněn ministrem zahraničních věcí cenou Gratias Agit

Od v

José Julio Moreno Baena byl oceněn ministrem zahraničních věcí cenou Gratias Agit, která je udělována významným osobnostem od roku 1997, které se zasloužily o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Nezištně prohlubují zájem o Českou republiku a pomáhají k jejímu zviditelňování a příznivému obrazu ve světě. Jedním z letošních jedenácti oceněných je zakládající partner naší kanceláře, José Julio Moreno Baena. Gratulujeme!!!

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/ceny_gratias_agit/sbornik_laureatu_ceny_gratias_agit_2021.html