MVA

Kam sahá tajnost obchodních tajemství ve společnostech s ručením omezeným - JUDr. Klára Doležalová, Tomáš Pipek

Od v

„Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace určená společenskou smlouvou“, to je jasné. Není však jasné, kam až toto právo společníků sahá. Zahrnují tyto informace i obchodní tajemství?

Více informací se dozvíte zde.