MVA

JUDr. Klára Doležalová

V roce 2003 dokončila Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od té doby působí v advokacii. Do seznamu advokátů byla zapsána v září roku 2006, od téhož roku spolupracuje s Moreno Vlk & Asociados. Specializuje se především na civilní, procesní, rodinné právo a španělskou klientelu.

Působí v České republice.