MVA

JUDr. Miroslav Tenkl

V roce 1988 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Posléze působil jako justiční čekatel u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Od roku 1992 pak vykonával funkci soudce na trestním a občanskoprávním úseku u Okresního soudu v Táboře. Roku 1998 přešel do advokacie, kde se věnuje zejména trestnímu a obchodnímu právu a oblasti práva nemovitostí. Od roku 2022 spolupracuje s Moreno Vlk & Asociados.

Působí v České republice.