MVA

Mgr. Jan Pravda

Mgr. Jan Pravda

spolupracující advokát
cs_CZ
en_UK
tel: +420 777 707 768

(mobilní telefon v pracovní době, tedy pondělí – pátek 8:00 – 16:30)

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze dokončil v roce 1997, po ukončení studia působil v advokacii, poskytoval právní služby pro Komerční banku a. s. a orgány státní správy. Od roku 2004 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V Moreno Vlk & Asociados působí od založení. Při výkonu advokacie se zabývá zejména právem obchodním, správním a trestním, dále zajišťuje kompletní služby v oblasti práva pracovního. Jeho dlouholetá praxe se osvědčuje zejména v procesních otázkách soudních řízení a při soudních jednáních a řízeních před Rozhodčím soudem při HK a AK.

Působí v České republice.