MVA

Mgr. Jana Čižmárová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Politologie. Od ukončení studia působí v advokacii. Do seznamu advokátů byla zapsána v lednu 2010, od roku 2021 spolupracuje s Moreno Vlk & Asociados. Specializuje se na právo ochrany osobnosti, civilní, procesní a rodinné právo.

Působí v České republice.