MVA

Mgr. Lenka Pánková

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně ukončila v roce 2006. Od té doby působila v advokacii se zaměřením na generální praxi. Od roku 2011 je zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory, od roku 2017 spolupracuje s Moreno Vlk & Asociados. Absolvovala mediační výcvik u České advokátní komory ve spolupráci s Bruselskou advokátní komorou za účasti zahraničních lektorů. V rámci advokacie se zaměřuje především na právo občanské a rodinné a zastoupení klientů v civilním a trestním řízení. Je zapsaným mediátorem.

Působí v České republice.