MVA

Alberto Sabador Aybar

V roku 1989 absolvoval právnickú fakultu Universidad Complutense de Madrid. V roku 1991 bol zapísaný do zoznamu advokátov Advokátskej komory v Madride. Roku 1999 bol zapísaný u Dirección General de Seguros ako mediátor v oblasti poistenia. Od roku 2013 spolupracuje s Moreno Vlk & Asociados. Profesijné skúsenosti získal za pôsobenie v niekoľkých advokátskych kanceláriách a právnych oddeleniach súkromných firiem, v ktorých praktizoval agendu civilného práva, pracovného práva a práva hospodárskych trestných činov. Je špecialistom v oblasti rodinného práva.

Pôsobí v Španielsku.