MVA

Dr. Guillermo Vidaillac

Roku 1995 absolvoval Universidad de Buenos Aires a postgraduálne štúdium na Univesidad del Salvador de Buenos Aires. Desať rokov pôsobil na súde Corte de Buenos Aires. Potom pôsobil ako advokát so zameraním na obchodné právo vo významnej argentínskej advokátskej kancelárii Citadini y asociados. Od roku 2002 pôsobí v Českej republike, od roku 2003 v Moreno Vlk & Asociados.

Pôsobí v Českej republike.