MVA

JUDr. Hana Gutová, PhD.

Vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, v roku 2004 dokončila magisterské štúdium av roku 2008 dokončila Ph.D. z oblasti pracovného práva. Pracovala v projektoch na Akadémii vied – Ústavu štátu a práva. Advokátske skúšky zložila 2013. V Moreno Vlk & Asociados pôsobí od roku 2021. Špecializuje sa na civilné, obchodné veci, rodinné a pracovné právo.

Pôsobí v Českej republike.