MVA

JUDr. Klára Doležalová

V roku 2003 ukončila Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, odvtedy pôsobí v advokácii. Do zoznamu advokátov bola zapísaná v septembri roku 2006, od toho istého roku pôsobí v Moreno Vlk & Asociados. Špecializuje sa predovšetkým na civilné, procesné, rodinné právo a španielsku klientelu.

Pôsobí v Českej republike.