MVA

JUDr. Miroslav Tenkl

V roku 1988 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Neskôr pôsobil ako justičný čakateľ na Krajskom súde v Českých Budějoviciach. Od roku 1992 potom vykonával funkciu sudcu na trestnom a občianskoprávnom úseku na Okresnom súde v Tábore. Roku 1998 prešiel do advokácie, kedy sa venuje najmä trestnému a obchodnému právu a oblasti práva nehnuteľností. Od roku 2022 spolupracuje s Moreno Vlk & Asociados.

Pôsobí v Českej republike.