MVA

Mgr. Jana Čižmárová

Absolventka Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe, odbor politológie. Od ukončenia štúdia pôsobí v advokácii. Do zoznamu advokátov bola zapísaná v januári 2010, od roku 2021 spolupracuje s Moreno Vlk & Asociados. Špecializuje sa na právo ochrany osobnosti, civilné, procesné a rodinné právo.

Pôsobí v Českej republike.