MVA

Mgr. Lenka Pánková

Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne ukončila v roku 2006. Odvtedy pôsobila v advokácii so zameraním na generálnu prax. Od roku 2011 je zapísaná do zoznamu advokátov Českej advokátskej komory, od roku 2017 spolupracuje s Moreno Vlk & Asociados. Absolvovala mediačný výcvik u Českej advokátskej komory v spolupráci s Bruselskou advokátskou komorou za účasti zahraničných lektorov. V rámci advokácie sa zameriava predovšetkým na právo občianske a rodinné a zastúpenie klientov v civilnom a trestnom konaní. Je zapísaným mediátorom.

Pôsobí v Českej republike.