Domov | Novinky
28/04/2020
Určenie uplatniteľnej legislatívy v zmysle Nariadenia ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Autor JUDr. Petra Baňáková.

Cieľom Nariadenia ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia je stanoviť pravidlá koordinácie vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia. Na Slovensku Sociálna poisťovňa určuje uplatniteľnú legislatívu a to formou vydania potvrdenia, pričom takéto určenie je rozhodujúce z hľadiska určenia slovenských právnych predpisov sociálneho zabezpečenia. Výnimočne sa však môže stať, že takéto určenie sa uskutoční v rozpore so skutočnosťou teda aktuálnym stavom a je určená nesprávna legislatíva.

V článku sa bližšie budem zaoberať možnosťami, ktoré má osoba, u ktorej došlo k nesprávnemu určeniu uplatniteľnej legislatívy ako i možnosťami, na ktorý orgán je vhodné adresovať podania a prípadne iné prostriedky právnej ochrany so žiadosťou o vykonanie nápravy


Získané ceny


Veľmi odporúčaná firma
v obore trestné právo a česká firma na medzinárdných trhoch


Veľmi odporúčaná firma
v obore trestné právo a česká firma na medzinárdných trhoch


Právnická firma roka 2018
Kategória: Veľmi odporúčaná firma

Právnická firma roka 2017
Kategória: Veľmi odporúčaná firma

Právnická firma roka 2016
Kategória: Veľmi odporúčaná firma


Veľmi odporúčaná firma
v oblasti trestné právo, športové právo


Veľmi odporúčaná firma
v oblasti trestné právo, športové právo a česká firma na medzinárodných trhoch

Veľmi odporúčaná firma
v oblasti športového práva
Patríme
Podporujeme
Spolupracujeme
PRAHA
Moreno Vlk & Asociados

Sokolovská 22
186 00 Praha 8
Česká republika


tel/fax: +420 224 818 736-7
mov: +420 777 707 768
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
©2009 - 2021 Moreno Vlk & Asociados
Vývoj a dizajn: jgr | dgr
02-08-2021 08:41:26