Domov | Právne služby
PRÁVNE SLUŽBY
V Slovenskej republike sa špecializujeme na:

 • Procesné a právne zastupovanie v občianskych, obchodných, rodinných, pracovných a trestných súdnych konaniach a správnych konaniach, prevencia voči súdnym sporom.
 • Komplexné vedenie sporu vrátane prípravy a zaistenia dôkazov a mediálneho zastúpenia.
 • Občianskoprávnu zodpovednosť a náhradu škody pri plnení zmlúv, insolvenčných konaniach, zodpovednosť štatutárnych orgánov a externých správcov spoločností.
 • Kontrola zmluvnej agendy spoločností, so zameraním na prevenciu a prípravu na potenciálne súdne spory.
 • Majetkové vzťahy k nehnuteľnostiam a hnuteľnému majetku, obchodným podielom a vzťahy ich spoluvlastníkov.
 • Zastupovanie príslušníkov stavu sudcovského, notárskeho, štátnych zástupcov a advokátov, vo všetkých typoch právneho konania.
 • Rodinné právo a vyrovnanie BSM, dedičstvo.
 • Trestné činy hospodárske a verejných činiteľov.
 • Zastúpenie v Španielskom kráľovstve a Latinskej Amerike a to najmä vymáhanie pohľadávok, náhrady škody, poistné udalosti, nehnuteľnosti, rodinné právo, obchodné spoločnosti.


Španielske právne poradenstvo

Sme špecialistami v Španielsku, Česku a na Slovensku so zameraním na zastupovanie v Španielskom kráľovstve a Latinskej Amerike, a to predovšetkým na vymáhanie pohľadávok, náhradu škody, poistné udalosti, nehnuteľnosti, rodinné právo, obchodné spoločnosti a takisto na právne služby v španielskom jazyku.

Služby pre korporátnu klientelu (poskytované na odporučenie)

Pre korporátnu klientelu poskytujeme komplexné portfólium právnych služieb, ktoré vychádza z tradičného právneho poradenstva, zmluvnej prevencie a predchádzania vzniku sporov s dôrazom na odstránenie rizík pre štatutárne orgány spoločnosti, v rozsahu plne odpovedajúcemu tak stredoeurópskemu spektru požadovaných služieb, ako aj organizačným a servisným službám bežne poskytovaných v Španielskom kráľovstve. Naše korporátne oddelenie poskytuje služby len obmedzenému počtu klientov, s dôrazom na individuálny prístup a preferenciu slovensko-španielskych cezhraničných služieb.

Služby na Slovensku zahrňujú najmä:

 • Právne poradenstvo a zastupovanie v oblastiach občianskeho, obchodného, pracovného a správneho práva.
 • Právo obchodných spoločností a právne vzťahy spoločností, spoločníkov, zodpovednostné vzťahy štatutárnych orgánov.
 • Zastupovanie v arbitrážnych konaniach.
 • Rodinné právo vrátane zastupovania v sporoch medzinárodných únosov detí.
 • Development – správne, organizačné a technické riadenie stavebných projektov klientov (výstavba a prevádzka hotelov, výrobných závodov, prevádzok a iných projektov).
 • Právna agenda súvisiaca s verejným obstarávaním (vypracovanie analýz, zastupovanie pred ÚVO).
 • Complains, due diligence, trestné aspekty podnikania.
 • Spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv.
 • Spolupráca so Španielsko – českou obchodnou komorou a Španielsko – slovenskou obchodnou komorou.
 

Iné netradičné špecializované služby

Služby v Španielskom kráľovstve majú pre českého a slovenského klienta netradične široký rozsah a popri bežnej právnickej agende služby ďalej zahŕňajú:

1. Relokačné služby pre firmy aj jednotlivcov

Relokácia je službou špecializovanou na cezhraničnú mobilitu právnických a fyzických osôb, ktoré majú záujem o presídlenie do Španielska, Českej alebo Slovenskej republiky. Korporátnym ale aj individuálnym klientom ponúkame celý rad služieb a počas celého procesu cezhraničnej relokácie našich klientov sprevádzame:

 • Vypracovanie obchodnej agendy pre umiestenie investícií a obchodu do Španielska alebo internacionalizácia organizácie.
 • Imigračné služby (zahrňujú vybavenie preukazov DNI a NIE ako aj všetkých formalít za účelom získania povolenia na pobyt v Španielsku).
 • Hľadanie ubytovania.
 • Cezhraničné sťahovanie.
 • Hľadanie školských zariadení a univerzít.
 • Orientácia a informácie o krajine.
 • Dočasné ubytovanie.
 • Medzikultúrne vzdelávanie.
 • Poradenstvo v otázkach bežného života v Španielsku: obchody, nákupné centrá, pošta, verejná doprava, lekárska starostlivosť, zábava a voľný čas. 
 • Orientácia zamestnanca: rady pri formulovaní CV, príprava na pracovný pohovor, motivačný list, internetové pracovné portály, analýza pracovných ponúk a networking.


2. Internacionalizácia obchodných spoločností

 • Poskytnutie súčinnosti pri internacionalizácii.
 • Rozvoj podnikania na medzinárodnej úrovni a medzikultúrna komunikácia.
 • Príprava reportov pre materské spoločnosti.
 • Poskytnutie sídla pre zahraničné spoločnosti.
 • Založenie spoločnosti.
 • Účtovníctvo.
 • Formulár D1A pre zahraničné investície.
 • Daň z príjmov nerezidentov.
 • Založenie bankových účtov pre nerezidentov.
 • Vybavenie žiadosti o NIE a NIF.


3. Iné služby

 • Súčinnosť pri kúpe alebo prenájme motorového vozidla.
 • Servisné služby.


Získané ceny


Veľmi odporúčaná firma
v obore trestné právo a česká firma na medzinárdných trhoch


Veľmi odporúčaná firma
v obore trestné právo a česká firma na medzinárdných trhoch


Právnická firma roka 2018
Kategória: Veľmi odporúčaná firma

Právnická firma roka 2017
Kategória: Veľmi odporúčaná firma

Právnická firma roka 2016
Kategória: Veľmi odporúčaná firma


Veľmi odporúčaná firma
v oblasti trestné právo, športové právo


Veľmi odporúčaná firma
v oblasti trestné právo, športové právo a česká firma na medzinárodných trhoch

Veľmi odporúčaná firma
v oblasti športového práva
Patríme
Podporujeme
Spolupracujeme
PRAHA
Moreno Vlk & Asociados

Sokolovská 22
186 00 Praha 8
Česká republika


tel/fax: +420 224 818 736-7
mov: +420 777 707 768
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
©2009 - 2021 Moreno Vlk & Asociados
Vývoj a dizajn: jgr | dgr
02-08-2021 06:46:40