MVA

Václav Vlk, zakladatel MVA, se aktuálně rozhovořil o jedné z velkých výzev moderního právního světa, kterou je otázka odpovědnosti a to zejména statutárních orgánů a jiných vedoucích právnických osob.

Od v

Václav Vlk, zakladatel MVA, se aktuálně rozhovořil o jedné z velkých výzev moderního právního světa, kterou je otázka odpovědnosti a to zejména statutárních orgánů a jiných vedoucích právnických osob.

„V současném světě, kdy dochází k prudkému rozvoji a současně zanikání ekonomiky a zároveň s pohyby v trestním právu lze poukázat na nové problémy odpovědnosti vedoucích osob.“ Už dnes lze poukázat na konkrétní případy. Dochází současně v ekonomice k výraznému přerozdávání karet. Je to dáno jak změnou kurzu, tak změnou ekonomiky po epidemii Covidu-19, a vedle toho válečnou situací na Ukrajině.

V otázce náhrady škody se vyplatí jak prevence, tak zejména reakce na situace, které se dějí a jejich právní hodnocení. „Nesmíme zapomenout na to, že klíčová je prevence i toho, co se stalo, jako posouzení a obráceně. A navíc od těch, kteří vás běžně jako firmu nezastupují, nebo jako fyzickou osobu, protože tím je logicky dána jejich nezávislost. Míra počtu trestních činů se snižuje, a proto lze očekávat, že jakmile nebudou mít orgány činné v trestním řízení tolik práce, budou pátrat tímto směrem a prevence je nejdůležitější. A to i v situaci, kdy už k jednání došlo a je potřeba jej pouze posoudit.“, uzavírá Václav Vlk, zakladatel MVA v Praze.