MVA

Valorizace a redukce vnosu při vypořádání společného jmění manželů

Od v
586

Předmětem tohoto článku je nastínění otázek týkajících ustanovení § 742 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy otázek souvisejících s valorizací a redukcí vnosu při vypořádání společného jmění manželů.

https://www.epravo.cz/top/clanky/valorizace-a-redukce-vnosu-pri-vyporadani-spolecneho-jmeni-manzelu-113694.html

54321
(0 hodnocení. průměr 0 z 5)