MVA

JUDr. Václav Vlk

JUDr. Václav Vlk

advokát - partner zakladatel
es_ES
cs_CZ
en_UK
Flag_of_Russia
tel: +420 777 707 768

(mobilní telefon v pracovní době, tedy pondělí – pátek 8:00 – 16:30)

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení studií působí stále v advokacii. Zaměřuje se zejména na přípravu procesních strategií pro klienty, zejména ve věcech odpovědnostních vztahů, náhrady škody vůči státu, ve sporech týkajících se obchodních společností a jejich vnitřních poměrů, nekalé soutěže, arbitrážních řízení, věnuje se občanskému právu, ochraně osobnosti, dědictví a rodinnému právu. V trestním právu se věnuje zejména obhajobě v hospodářských trestných činech a trestných činech veřejných činitelů. Vede též spory či obhajoby ve španělských zemích. Publikační činnost v odborném a denním tisku. Člen Odvolací kárné komise ČAK. Předseda výboru pro vnější vztahy České advokátní komory v letech 2005 až 2017. Zakládající člen Unie obhájců ČR, člen prezidia Unie obhájců ČR, předseda Českého helsinského výboru, rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport.

Působí v České republice, na Slovensku a ve Španělsku.