MVA

Občanské právo

Občanské právo

Jsme vždy na vaší straně. Máte nárok vymáhat svá práva. Mějte při řešení sporů po svém boku spolehlivou právní oporu.

obcanske

V čem Vám umíme pomoci?

Dlouhodobě úspěšně řešíme zastoupení klientů v řízení před soudy a správními orgány, zajistíme pro vás sepis smluv i další konzultace, které bezprostředně vyžaduje Váš osobní či profesní život. Specializujeme se na vymáhání pohledávek, realizaci koupě či prodeje nemovitostí, zastoupení spotřebitele či vyřízení sporné pojistné události.

Pomáháme vám v oblastech:

Proč právě nás?

Protože zkušenosti

Naší práci děláme od roku 1986.
Naši advokáti mají praxi zpravidla 15 a vice let.

Kvalifikovaní odborníci

Dbáme na vzdělávání!
Pravidelně publikujeme v odborném tisku.

SPECIALIZACE NA OBČANSKÉ PRÁVO

Nabízíme sepis smluv, dílčí poradenství i odborné konzultace. Potřebujete odstoupit od uzavřené smlouvy? Byli jste účastníkem dopravní nehody a nedaří se vám vymoci náhradu škody? Dluží vám někdo peníze a nemá se k vrácení dlužné částky? S námi víte, jaká jsou vaše práva.

  • Kupní smlouva
  • Darovací smlouva
  • Smlouva o zápůjčce
  • Nájemní smlouva
  • Smlouva o dílo
  • Pachty a jiné
Oblast občanského práva, se kterou potřebuje jednou za čas pomoci každý z nás. Pomůžeme vám při plnění spotřebitelských smluv a ochráníme Vaše práva.
Majetkové i nemajetkové újmy, újmy při dopravních nehodách nebo trestných činech. Pokud jste se stali obětí, jsme tu pro vás.
Dědická řízení se po přijetí Nového Občanského Zákoníku bez právní pomoci neobejdou. My jsme tu od toho, abyste dostali to, co vám po právu patří. Řešíme ve spolupráci s notáři sepsání závěti a nabízíme zastoupení v dědických sporech.