MVA

JUDr. Václav Vlk

JUDr. Václav Vlk

advokát - partner zakladateľ
es_ES
cs_CZ
en_UK
Flag_of_Russia
tel: +420 777 707 768

(mobilný telefón v pracovnom čase, teda pondelok – piatok 8:00 – 16:30)

Absolvent Právnickej fakulty Karlovej Univerzity. Po ukončení štúdií pôsobí stále v advokácii. Zameriava sa najmä na prípravu procesných stratégií pre klientov, a to najmä v oblasti zodpovednostných vzťahov a náhrady škody voči štátu, v sporoch týkajúcich sa obchodných spoločností a ich vnútorných pomerov, nekalej súťaže, arbitrážnych konaní, venuje sa občianskému právu, ochrane osobnosti, dedičským konaniam a rodinnému právu. V trestnom práve sa venuje obhajobe v hospodárskych trestných činoch a trestných činoch verejných činiteľov. Taktiež vedie spory či obhajoby v španielsky hovoriacich krajinách. Publikačná činnosť v odbornej tlači a denníkoch. Člen Odvolacej disciplinárnej komisie ČAK. Predseda výboru pre vonkajšie vzťahy Českej advokátskej komory v rokoch 2005 až 2017. Zakladajúci člen Únie obhajcov a člen prezídia Únie obhajcov. Rozhodca Národného rozhodcovského súdu pre šport.

Pôsobí v Českej republike, na Slovensku a v Španielsku.