MVA

O firmě

O nás

SPOLEČNOST MVA & ASOCIADOS BY HJF S.R.O.

MADRID • PRAHA • BRATISLAVA
Kancelář založili José Julio Moreno Baena a Václav Vlk. Oba jako uznávaní odborníci na procesní zastupování a právní poradenství v podobě komplexní podpory klienta vytvořili středně velkou mezinárodní kancelář, orientovanou na specializované zastupování v mezinárodních a národních soudních sporech nebo práci na jednotlivých projektech klientů a jejich podnikatelských aktivitách.
Doménou české kanceláře je procesní zastupování, zastupování ve španělštině a ve španělsky mluvících zemích. Obchodní oddělení poskytuje též komplexní korporátní služby – jen na doporučení.
Považujeme za nutné na tomto místě zdůraznit, že sama znalost španělského jazyka nemůže nikdy nahradit vzdělání a praxi, kterou má advokát z domácího prostředí. Tuto nenahradí ani vzájemná spolupráce mezi advokátními kancelářemi. Ekonomicko-právní vztahy mezi dvěma zeměmi nejsou věcí překladu: konzultujte s námi ihned Vaši věc, jinak mohou vzniknout neočekávané a závažné následky při na první pohled nevinných právních úkonech vyplývajících z překladu. Hmotné právo sice může být obecně podobné, ale formální náležitosti, lhůty, oznámení či výzvy se řídí jinými, pro cizince neobvyklými pravidly.

José Julio Moreno Baena
JUDr. Václav Vlk
VítěZ CENY

Byli jsme oceněni jako "Právnická firma roku" v letech 20013-2020

Tým odborníků

Všichni členové našeho týmu jsou vysoce kvalifikovaní a vzdělaní v nejlepších institucích.

Spolupráce

Spolupracujeme s mnoha podniky, abychom plně vyhověli vašim požadavkům.

jazyků
právníků
případů za posledních 10 let