MVA

Mgr. Irena Slavíková

Roku 2012 absolvovala Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Po ukončení studia se věnovala generální advokátní praxi. Od roku 2015 je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, od roku 2017 spolupracuje s Moreno Vlk & Asociados. Specializuje se na trestní právo, rodinné právo a procesní zastoupení.

Působí v České republice.