MVA

Mgr. Irena Slavíková

Roku 2012 absolvovala Fakultu právnickú Západočeskej univerzity v Plzni. Po ukončení štúdia sa venovala generálnej advokátskej praxi. Od roku 2015 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou, od roku 2017 spolupracuje s Moreno Vlk & Asociados. Špecializuje sa na trestné právo, rodinné právo a procesné zastúpenie.

Pôsobí v Českej republike.