MVA

Mgr. Lien Dao Bich

Studovala bakalářský obor Mezinárodněprávní obchodní studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, který absolvovala v roce 2015. Studium práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy dokončila v roce 2019 a od té doby působila v advokátní kanceláři Moreno Vlk & Asociados jako advokátní koncipientka se zaměřením na generální praxi. Od 2023 je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komoře. Jako advokátka se specializuje na civilní, procesní, trestní právo a španělskou klientelu.

Působí v České republice.