MVA

Mgr. Lien Dao Bich

Studovala bakalářský obor Mezinárodněprávní obchodní studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, který ukončila v roce 2015. Dále absolvovala studium práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od ukončení studia v roce 2019 působí v advokátní kanceláři Moreno Vlk & Asociados jako advokátní koncipientka se zaměřením na generální praxi.

Působí v České republice.