MVA

Mgr. Lien Dao Bich

V roku 2015 ukončila bakalárske štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v odbore Medzinárodné obchodné štúdiá. V roku 2019 ukončila štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej a odvtedy pracuje v advokátskej kancelárii Moreno Vlk & Asociados ako advokátsky koncipient so zameraním na všeobecnú prax. Od roku 2023 je zapísaná v zozname advokátov Českej advokátskej komory. Ako advokátka sa špecializuje na občianske, procesné a trestné právo a španielsku klientelu.

Pôsobí v Českej republike.