MVA

Mgr. Lien Dao Bich

Mgr. Lien Dao Bich

advokátský koncipient
es_ES
cs_CZ
en_UK
flag_of_vietnam

Študovala bakalársky odbor Medzinárodnoprávne obchodné štúdiá na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity, ktorý ukončila v roku 2015. Ďalej absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Karlovej univerzity. Od ukončenia štúdia v roku 2019 pôsobí v advokátskej kancelárii Moreno Vlk & Asociados ako advokátska koncipientka so zameraním na generálnu prax.

Pôsobí v Českej republike.