MVA

Občianske právo

OBČIANSKE PRÁVO

Sme vždy na vašej strane. Máte nárok dožadovať sa svojich práv. Majte pri riešení sporov po svojom boku spoľahlivú právnu oporu.

obcanske

V ČOM VÁM DOKÁŽEME POMÔCŤ?

Dlhodobo úspešne riešime zastúpenie klientov v konaní pred súdmi a správnymi orgánmi, zaistíme pre vás spísanie zmlúv aj ďalšie konzultácie, ktoré si bezprostredne vyžaduje váš osobný alebo profesionálny život. Špecializujeme sa na vymáhanie pohľadávok, realizáciu kúpy alebo predaja nehnuteľností, zastúpenie spotrebiteľa alebo vybavenie spornej poistnej udalosti.

Pomáhame vám v oblastiach:

PREČO PRÁVE NÁS?

PRETOŽE SKÚSENOSTI

Svoju prácu robíme od roku 1986.
Naši advokáti majú prax spravidla 15 a viac rokov.

KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI

Dbáme na vzdelávanie!
Pravidelne publikujeme v odbornej tlači.

ŠPECIALIZÁCIA NA OBČIANSKE PRÁVO

Ponúkame spísanie zmlúv, čiastkové poradenstvo aj odborné konzultácie. Potrebujete odstúpiť od uzavretej zmluvy? Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody a nedarí sa vám vymôcť náhradu škody? Dlhuje vám niekto peniaze a nechce dlžnú sumu vrátiť? S nami viete, aké sú vaše práva.

  • Kúpna zmluva
  • Darovacia zmluva/li>
  • Zmluva o zapožičaní
  • Nájomná zmluva
  • Zmluva o dielo
  • Pachty a iné
Oblasť občianskeho práva, s ktorou potrebuje raz za čas pomôcť každý z nás. Pomôžeme vám pri plnení spotrebiteľských zmlúv a ochránime vaše práva.
Majetkové aj nemajetkové ujmy, ujmy pri dopravných nehodách alebo trestných činoch. Ak ste sa stali obeťou, sme tu pre vás.
Dedičské konania sa po prijatí nového Občianskeho zákonníka bez právnej pomoci nezaobídu. My sme tu kvôli tomu, aby ste dostali to, čo vám právom patrí. Riešime v spolupráci s notármi spísanie závetu a ponúkame zastúpenie v dedičských sporoch.