MVA

MVA v první polovině roku 2021

Od v
MVA v první polovině roku 2021

Celkově došlo k převzetí zastoupení ve 139 případech, oddělení rodinného práva pak převzalo celkem 16 nových věcí a k převzetí zastoupení v trestních věcech došlo v 8 případech. Ukončeno bylo řízení v 17 případech rodinného práva a v 6 trestních věcech. Uplatněné nároky na náhradu škody v civilních věcech činí celkovou částku Kč 920.000,- , uplatněné nároky odpovědnosti v obchodních věcech pak částku Kč 63.310.000,-, ve věcech nemovitostí a nároku související s podobnými projekty se jedná o odhadovanou částku cca Kč 980.000.000,-. Počet tzv. věcí se španělským prvkem byl 47.  Advokátní kancelář posílily nově dvě advokátky, a to Mgr. Jana Čižmárová a JUDr. Hana Gutová, Ph.D.