MVA

MVA sk

O nás

Moreno vlk

& asociados

Kanceláriu založili José Julio Moreno Baena a Václav Vlk. Obaja ako uznávaní odborníci na procesné zastupovanie a právne poradenstvo v podobe komplexnej podpory klienta. Výsledkom ich spolupráce je stredne veľká medzinárodná kancelária zameraná na špecializované zastupovanie klientov a podporu ich podnikateľských aktivít. Nemalú časť práce tvorí aj veľmi úspešné zastupovanie v oblasti rodinného práva.

Doménou slovenskej pobočky kancelárie je orientácia na tradičný výkon advokácie, teda procesné zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, rozhodcovskými súdmi a správnymi orgánmi. Zastupovanie pri podaní mimoriadnych opravných prostriedkov na Najvyššom súde SR, Najvyššom správnom súde a Ústavnom súde SR, zastupovanie v španielčine a v po španielsky hovoriacich krajinách. Obchodné oddelenie pražskej pobočky poskytuje aj komplexné korporátne služby.

Víťaz ceny

V rokoch 2013 – 2022 sme opakovane získali ocenenie ako veľmi odporúčaná „právnická firma roka“ v oblastiach trestného práva a zastúpenia na medzinárodných trhoch.

TÍM ODBORNÍKOV

Všetci členovia nášho tímu sú vysokokvalifikovaní a proklientsky orientovaní. SPOLUPRÁCA – S CIEĽOM SPLNIŤ POKYNY KLIENTA

SPOLUPRÁCA

Spolupracujeme s ďalšími odborníkmi, najmä s ekonómami, daňovými poradcami, audítormi a notármi.

jazykov
právnikov
prípadov za posledných 10 rokov
Výhody klasickej advokácie, pozitíva zázemia veľkej kancelárie.
MADRID • PRAHA • BRATISLAVA

Právne služby

Občianske právo
Viac informácií
Trestné právo
Viac informácií
Obchodné právo
Viac informácií
Rodinné právo
Viac informácií
Zastúpenie v Španielsku
Viac informácií
Špecializované právne zastúpenie
Viac informácií

ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE JE NÁŠ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Financie a jurisprudencia sú naše hlavné smery a vieme, ako riešiť mnoho finančných problémov a ako podnikať v dnešnej realite a v dnešných podmienkach.
Naši ľudia

Partneri a advokáti

Blog

Novinky

No posts found!