Domov | O nás
FIRMA
Kanceláriu založili José Julio Moreno Baena a Václav Vlk. Obaja ako uznávaní odborníci na procesné zastupovanie a právne poradenstvo v podobe komplexnej podpory klienta vytvorili stredne veľkú medzinárodnú kanceláriu, orientovanú na špecializované zastupovania v medzinárodných a národných súdnych sporoch ako aj na prácu na jednotlivých projektoch pre klientov a ich podnikateľských aktivitách. Stabilný tým právnikov, účtovníkov, architektov a inžinierov, ktorý neustále rastie, to je dnešná MVA.

Doménou slovenskej kancelárie je procesné zastupovanie, zastupovanie v španielskom jazyku v španielsky hovoriacich krajinách, a samozrejme poskytovanie komplexných právnych služieb.

Považujeme za nutné zdôrazniť, že sama znalosť španielskeho jazyka nemôže nikdy nahradiť vzdelanie a prax, ktorú má advokát z domáceho prostredia. Túto nenahradí ani vzájomná spolupráca medzi španielsky, česky a slovensky hovoriacimi advokátskymi kanceláriami. Ekonomicko-právne vzťahy medzi dvoma krajinami nie sú vecou prekladu: konzultujte s nami ihneď Vašu vec, inak môžu vzniknúť neočakávané a závažné následky pri na prvý pohľad nevinných právnych úkonoch vyplývajúcich z prekladu. Hmotné právo síce môže byť vo všeobecnosti podobné, no formálne náležitosti, lehoty, oznámenia či výzvy sa riadia inými, nezvyčajnými pravidlami.

NOVINKY

25.05.2020 [Novinka]
Dočasné prepustenie zamestnancov formou pozastavenia pracovného pomeru v Španielsku
Španielska právna úprava rozlišuje dva typy hromadného prepúšťania ako inštitútu pracovného práva, ktorým zamestnávateľ za istých podmienok so zamestnancami rozviaže pracovný pomer. ... [ZOBRAZIŤ VIACEJ]

28.04.2020 [Novinka]
Určenie uplatniteľnej legislatívy v zmysle Nariadenia ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Cieľom Nariadenia ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia je stanoviť pravidlá koordinácie vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia. Na Slovensku Sociálna poisť... [ZOBRAZIŤ VIACEJ]

24.04.2020 [Novinka]
JUDr. Petra Baňáková sa opäť zúčastnila bezplatného poskytovania právnej pomoci
Naša kolegyňa JUDr. Petra Baňáková sa aj tento rok zúčastnila bezplatného poskytovania právnej pomoci. Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa právna pomoc uskutočnila elektronicky bez osobných ... [ZOBRAZIŤ VIACEJ]

31.03.2020 [Novinka]
Športová arbitráž
Športový arbitrážny súd (CAS - Court of Arbitration) v Lausanne (Švajčiarsko) bol založený Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Dňa 6.Apríla, 1984 v New Dilí bol MOV ratifikovan... [ZOBRAZIŤ VIACEJ]

Získané ceny


Veľmi odporúčaná firma
v obore trestné právo a česká firma na medzinárdných trhoch


Veľmi odporúčaná firma
v obore trestné právo a česká firma na medzinárdných trhoch


Právnická firma roka 2018
Kategória: Veľmi odporúčaná firma

Právnická firma roka 2017
Kategória: Veľmi odporúčaná firma

Právnická firma roka 2016
Kategória: Veľmi odporúčaná firma


Veľmi odporúčaná firma
v oblasti trestné právo, športové právo


Veľmi odporúčaná firma
v oblasti trestné právo, športové právo a česká firma na medzinárodných trhoch

Veľmi odporúčaná firma
v oblasti športového práva
Patríme
Podporujeme
Spolupracujeme
PRAHA
Moreno Vlk & Asociados

Sokolovská 22
186 00 Praha 8
Česká republika


tel/fax: +420 224 818 736-7
mov: +420 777 707 768
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
©2009 - 2021 Moreno Vlk & Asociados
Vývoj a dizajn: jgr | dgr
30-07-2021 03:29:18