MVA

O firme

O nás

Moreno vlk & asociados

MADRID • PRAHA • BRATISLAVA
Kanceláriu založili José Julio Moreno Baena a Václav Vlk. Obaja ako uznávaní odborníci na procesné zastupovanie a právne poradenstvo v podobe komplexnej podpory klienta vytvorili stredne veľkú medzinárodnú kanceláriu zameranú na špecializované zastupovanie v medzinárodných a národných súdnych sporoch alebo na prácu na jednotlivých projektoch klientov a ich podnikateľských aktivitách.
Doménou českej kancelárie je procesné zastupovanie, zastupovanie v španielčine a v po španielsky hovoriacich krajinách. Obchodné oddelenie poskytuje aj komplexné korporátne služby – len na odporúčanie.
Považujeme za potrebné na tomto mieste zdôrazniť, že samotná znalosť španielskeho jazyka nikdy nemôže nahradiť vzdelanie a prax, ktorú má advokát z domáceho prostredia. Tie nenahradí ani spolupráca advokátskych kancelárií. Ekonomicko-právne vzťahy medzi dvomi krajinami nie sú vecou prekladu: Prekonzultujte s nami ihneď svoju záležitosť, inak môžu mať právne úkony vyplývajúce z prekladu, ktoré pôsobia na prvý pohľad nevinne, neočakávané a závažné následky. Hmotné právo síce môže byť vo všeobecnosti podobné, ale formálne náležitosti, lehoty, oznámenia alebo výzvy sa riadia inými pravidlami, ktoré pre cudzincov nie sú bežné.

José Julio Moreno Baena
JUDr. Václav Vlk
VÍŤAZ CENY

V rokoch 2013 – 2020 sme získali ocenenie ako „právnická firma roka“.

TÍM ODBORNÍKOV

Všetci členovia nášho tímu sú vysokokvalifikovaní a vzdelanie získali v najlepších inštitúciách.

SPOLUPRÁCA

Spolupracujeme s mnohými podnikmi, aby sme plne vyhoveli vašim požiadavkám.

Jazykov
Právníkov
prípadov za posledních 10 let