MVA

Naši ľudia

Naši ľudia

Advokáti

advokát - partner zakladateľ
advokát - partner zakladateľ
advokát - partner, vedúci kancelarie Praha
advokát - partner, vedúci kancelarie Madrid
spolupracujúci advokát - vedúci kancelárie Bratislava
spolupracujúci advokát

advokátní koncipienti, interní specialisté, administrativa

právný asistent
administrácia Madrid
administrácia Praha
administrácia Praha
administrácia Praha
Potrebujete právnu pomoc?

Zatelefonujte nám!