MVA

Právne služby

Výhody klasickej advokácie, pozitíva zázemia veľkej kancelárie.
MADRID • PRAHA • BRATISLAVA

Právne služby

Občianske právo
Viac informácií
Trestné právo
Viac informácií
Obchodné právo
Viac informácií
Rodinné právo
Viac informácií
Zastúpenie v Španielsku
Viac informácií
Špecializované právne zastúpenie

  • náhrady škody voči štátu,
  • zodpovednosť vrcholového manažmentu,
  • zastúpenie právnych profesionálov,
  • procesná stratégia

Viac informácií