MVA

Guillermo Moreno Jaureguízar

Guillermo Moreno Jaureguízar

advokát - partner, vedúci kancelarie Bratislava
es_ES
cs_CZ
en_UK

V roku 2007 absolvoval Universidad de Comillas, Katolícky inštitút manažmentu spoločnosti (ICADE) v Madride. Popri právnickom vzdelaní aj absolvent medzinárodných vzťahov. Od absolvovania štúdií pôsobí v advokácii, je zapísaný v zozname advokátov v Colegio de Abogados de Madrid, v Českej advokátskej komore a Slovenskej advokatskej komôre. V roku 2007 tiež nastúpil na Moreno Vlk & Asociados. Špecializuje sa na medzinárodné a komunitárne právo, občianske a obchodné právo.

Pôsobí v Českej republike, na Slovensku a v Španielsku.