MVA

Mgr. Jan Pravda

Mgr. Jan Pravda

spolupracujúci advokát
cs_CZ
en_UK
tel: +420 777 707 768

(mobilný telefón v pracovnom čase, teda pondelok – piatok 8:00 – 16:30)

Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe dokončil v roku 1997, po ukončení štúdia pôsobil v advokácii, poskytoval právne služby pre Komerční banku a. s. a orgány štátnej správy. Od roku 2004 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou. V Moreno Vlk & Asociados pôsobí od založenia. Pri výkone advokácie sa zaoberá najmä právom obchodným, správnym a trestným, ďalej zaisťuje kompletné služby v oblasti práva pracovného. Jeho dlhoročná prax sa osvedčuje najmä v procesných otázkach súdnych konaní a pri súdnych pojednávaniach a konaniach pred Rozhodcovským súdom pri HK a AK.

Pôsobí v Českej republike.